Naujienos

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos sambūris Rokiškio dvare

2019 09 24
Šių metų Lietuvos kultūros sostinei Rokiškiui švenčiant 520-ąjį gimtadienį, Rokiškio dvare rugsėjo 20 d. vyko Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos sambūris. Dalyvius širdingai sveikino Rokiškio muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė, Rokiškio meras Ramūnas Godeliauskas, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas. Susirinkusiems buvo pristatyta Ilzenbergo dvaro atkūrimo patirtis, dalinamasi įvairenybėmis ir tendencijomis, besislepiančiomis už šiandieninių dvarų durų. Pasisakė, renginius ir veiklas pristatė Latvijos pilių ir dvarų asociacijos atstovė. Ir Lietuvos, ir Latvijos asociacijų nariai pasidalino savo dvarų aktualijomis. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Rokiškio dvaro rūmų istorija ir ekspozicija, o renginį vainikavo išvyka į Gačionių dvarą, kur visus svetingai priėmė baronas Piotras Rozenas. Plačiau...»

Š.m. rugsėjo 20 d. Rokiškio dvare vyks Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos sambūris.

2019 09 06
Renginio metu bus pristatytos, aptartos pilių ir dvarų kaitos tendencijos, vyks diskusijos, bus pristatomi inovatyvūs veiklos pavyzdžiai.

Renginio programa:
10.00–12.00 – Dalyvių atvykimas, registracija, kava, susipažinimas su muziejaus ekspozicijomis.
12.00–12.30 – Organizatorių sveikinimo žodžiai:
Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas.
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas.
Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė.
12.30–13.10 – XXI a. Ką randame atvėrę dvaro parko vartus ir duris.
Panevėžio kolegijos lektorė, aukščiausios kategorijos gidė Daiva Tankūnaitė.
13.10–13.40 – Kava,susipažinimas su muziejaus ekspozicijomis.
13.40–14.10 – Ilzenbergo dvaro atkūrimo istorija ir patirtis.
Ilzenbergo dvaro vietininkas Gintaras Bingelis.
14.10–14.30 – Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos aktualijos
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas.
14.30–15.00 – Dalyvių pasisakymai, klausimai, diskusijos.
15.00 – išvyka į Gačionių dvarą.
15.30–17.30 – Susitikimas su Gačionių dvaro savininku baronu Piotru Rozenu. Pietūs.

Apie atvykimą prašome pranešti: tel. 868716092, arba el.paštu muziejus@rokiskyje.lt.
Adresas: Rokiškio krašto muziejus, Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis. Plačiau...»

Mieli Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai,

2019 07 06
Nuoširdžiai Jus sveikinu su Lietuvos Valstybės diena.


Pilys ir dvarai šimtmečiais buvo mūsų valstybės atrama: politinė, ekonominė ir kultūrinė.

Šių objektų svarba išlieka iki šiol – atviri visuomenei sudaro galimybę mums pažinti kultūrinį paveldą ir puošia šalį, suteikdami savitumo mūsų kraštovaizdžiui.

Mes gi, pilių ir dvarų savininkai ir valdytojai, turime išskirtinį šansą prisidėti prie savo valstybės puoselėjimo.


Pagarbiai,
Gintaras Karosas
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Plačiau...»

Lietuvos pilys ir dvarai

2019 06 05
Lietuvos pilys ir dvarai – istorinės atminties saugotojai, tradicijų puoselėtojai, kultūrinio gyvenimo vietovėse variklis. Plačiau...»

Baltijos šalių pilių ir dvarų asociacijų susitikimas

2019 05 17
2019 m. gegužės mėn. 16 d. Aukštosios Fredos dvare įvyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacijų valdybų narių susitikimas.
Pagal tarp asociacijų ankščiau pasirašytą memorandumą, kasmet keičiasi keturių (Estiją atstovauja dvi asociacijos – atskira dvaruose veikiančių mokyklų asociacija) asociacijų bendradarbiavimo pirmininkavimas. Šiais metais pirmininkauja Lietuvos pilių ir dvarų asociacija.

Susitikimo metu aptarėme tolesnę bendrą veiklą, pasirašėme naują bendradarbiavimo sutartį, kuri atvers galimybes, tobulinant interneto svetainę visitbalticmanors.com, toliau populiarinti Baltijos šalių dvarus. Plačiau...»

Nuomonių ir įspūdžių diena

2019 05 03
2019 m. balandžio 27 d. Aristavėlės dvaro rūmuose vyko Nuomonių ir įspūdžių diena, skirta Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienai, tema – „Kaimiškų vietovių paveldas: kraštovaizdis ir gretimybės“. Šeštadienis praleistas gražiai ir prasmingai: įdomūs pranešimai aktualiomis temomis ir smagi kultūrinė programa. Dėkojame Aristavėlės dvaro šeimininkams, ICOMOS Lietuvos nacionaliniam komitetui ir visiems dalyvavusiems. Renginio metu pristatyta Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, jos nariai, apibendrinta Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdomo tarptautinio LEVER projekto patirtis. Plačiau...»

Kaimiškų vietovių paveldas: kraštovaizdis ir gretimybės

2019 04 05
2019 m. balandžio 27 d., šeštadienį, 10-17 val. Aristavėlės dvaro rūmuose vyks

ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto, Lietuvos liaudies ir buities muziejaus ir Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos inicijuojama
N u o m o n i ų i r į s p ū d ž i ų d i e n a,
skirta Tarptautinei paminklų ir paminklinių vietovių apsaugos dienai.

Tema – „Kaimiškų vietovių paveldas: kraštovaizdis ir gretimybės“.
Renginio metu bus apibendrinta LEVER projekto patirtis.

PROGRAMA IR REGISTRACIJA Plačiau...»

Mielieji svetainės www.dvarai.lt lankytojai, Lietuvos kultūros paveldo brangintojai,

2019 03 21
mūsų asociacija vienija žmones, kurie rūpinasi dar išlikusiomis Lietuvos pilimis ir dvarais: stengiasi juos atstatyti, restauruoti, prikelti naujam – šiandienos – gyvenimui. Kartu mes stengiamės atgaivinti senąsias Lietuvos kultūrines tradicijas.

Prašome Jus skirti iki 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos pilių ir dvarų asociacijai (įmonės kodas 300148322) ir tokiu būdu paremti asociacijos veiklą bei prisidėti prie mūsų tikslų įgyvendinimo. Primename, kad tai Jums nieko nekainuoja, nes ši parama skiriama iš sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Per valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninę deklaravimo sistemą (EDS) užpildykite ir pateikite formą FR0512 „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms" , parinkite kodą 2 – t.y. Paramos gavėjas ir įveskite kodą 300148322, bei skiriamą gyventojų pajamų mokesčio procentą 1% arba 2%.
Prašymą pateikite iki 2019 m. gegužės 1 d.

Taip pat Asociaciją galite paremti pervedant paramą į sąskaitą LT697290000000606874, AB „Citadele bankas".

Dėkojame už Jūsų paramą! Kviečiame pasisvečiuoti pilyse ir dvaruose, kuriais mes rūpinamės, kviečiame apsilankyti visoje Lietuvoje vykstančiuose renginiuose pilyse ir dvaruose (žr. Renginių kalendorių). Plačiau...»

Bus skelbiamas kvietimas gauti Kultūros paveldo fondo paskolas

2019 03 18
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) pasirašė Kultūros paveldo fondo finansinės priemonės valdymo sutartį su AB „Šiaulių bankas“, kuris rengiasi skelbti kvietimą dėl paraiškų teikimo.

Paskoloms, suteiktoms iš Kultūros paveldo fondo, taikomos pagrindinės sąlygos
• Galimi pareiškėjai - kultūros paveldo objektus valdantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.
• Paskolų teikimo laikotarpis – iki 2023-12-31.
• Maksimali paskola vienam gavėjui – 1 mln. EUR.
• Paskolos terminas – iki 15 metų. Plačiau...»

Valdybos posėdis

2019 03 12

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos

Valdybos posėdis

Data: 2019-03-14, ketvirtadienį, pradžia – 14.00 val.

Vieta: Alantos dvaro rūmuose, adr. Parko g. 5, Naujasodžio k., Alanta, Molėtų r.

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LDPA, asociacija) posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams. Išankstinė registracija nėra būtina.

Darbotvarkės klausimai:

Darbotvarkės patvirtinimas.
1. LPDA darbo reglamento aptarimas ir patvirtinimas.
2. LPDA 2019 m. veiklos aptarimas ir biudžeto patvirtinimas.
3. Dėl LPDA darbuotojo darbo užmokesčio nustatymo.
4. Dėl siūlymų (teisės aktų projektų pakeitimų) parengimo ir teikimo Kultūros ministerijai ir LR Seimui dėl nekilnojamojos turto mokesčio lengvatų valstybės saugomų dvarų sodybų valdytojams ir savininkams.
5. Kiti klausimai.

Plačiau...»

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narių visuotiniame susirinkime priimti svarbūs sprendimai

2019 02 07
2019 m. sausio 31 d. Aristavėlės dvare (Lietuvos liaudies buities muziejuje) įvyko neeilinis visuotinis Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos narių susirinkimas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems asociacijos nariams. Plačiau...»

PRANEŠIMAS-KVIETIMAS

2019 01 14
Gerbiami Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai,

Kviečiame Jus į neeilinį visuotinį Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LPDA) narių susirinkimą, kuris vyks 2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienį, 12 val., adresu Lietuvos liaudies buities muziejus, Medinės architektūros tyrimo ir mokymo centras Aristavėlės dvaro rūmuose, L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės, Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. (toliau – Susirinkimas). Dalyvių registracijos pradžia 11 val.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Naujų Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos įstatų priėmimas ir įstatų pasirašymo įgaliojimų suteikimas.
2. LPDA valdybos atšaukimas (atleidimas iš pareigų).
3. Naujos LPDA valdybos rinkimai.
4. LPDA buveinės adreso suteikimas (keitimas).
5. LPDA 2018 m. veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
6. LPDA 2018 m. finansinės ataskaitos rinkinio pristatymas ir tvirtinimas.
7. LPDA 2019 m. planų aptarimas.
8. Kiti klausimai.

Maloniai prašome dalyvauti.

Susirinkimo iniciatyvinė grupė
Kontaktinis asmuo Gintaras Karosas tel. +370 698 30925
Atvykimo schema Plačiau...»

Laiškas asociacijai

2019 01 02
Gintarui Karosui,
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentui

Sveikinu su Naujaisiais metais. Linkiu daug prasmingų darbų Asociacijos labui, naujų projektų, asmeninės sėkmės, vilties, meilės, tikėjimo.
Malonu, kad praėjusiais metais jūsų, kartu su Latvija, Estija vykdytas projektas padėjo geriau susipažinti su Asociacijos veikla, buvo labai gera proga sužinoti ne tik apie dvarus, bet ir apie pačią Dvarų asociaciją. Nors ir anksčiau patikdavo lankytis Lietuvos dvaruose, bet apie asociaciją tikrai nebuvau girdėjęs. Kartu keliaudavo ir aštuonių draugų būrelis iš Kelmės, kurie taip pat džiaugėsi sužinoję apie asociacijos veiklą, renginius. O kur dar draugai, pažįstami. Geresnės reklamos Jūsų vadovaujamai Asociacijai ir nesugalvosi. O ir dabar apsilankau (tikiuosi ir draugai) jūsų svetainėje pasirinkti naujienų.
Projektas taip patiko, kad net jei ir šiais metais jis nebus organizuojamas (gal bus kas nors dar įdomesnio) tikimės aplankyti likusius dar neaplankytus objektus. Kaip pasakojo Latvijos dvarų savininkai, toks projektas pas juos vykdomas jau eilę metų ir pasiteisina. Gal ir Lietuvos dvarininkams patiko.
Įdomu buvo palyginti projekte dalyvavusius dvarus Lietuvoje ir Latvijoje. Kai pats nesi dvarininkas, tai ir dvaras suprantamas kaip apylinkės kultūros, pramogų, veiklos, švietimo, gyvas traukos centras, o ne vien tik atvykstantys renginiai (dažniausiai mokami), ar įvairios komercinės paslaugos (konferencijos, asmeninės šventės ir t.t.), kurias teikia ir kaimo sodybos. Nesinorėtų, kad dvarininko veiklos tikslas būtų tik pinigai, pelnas. Gerai kad organizuojami tokie renginiai, bet to neužtenka. Latvijos dvaruose, gal (man susidarė tokia nuomonė) veikla suprantama daug plačiau. Jei dvare buvo mokykla, tai ir kažkoks to laikotarpio muziejus yra, labiau išplėsta ir infrastruktūra, nuomos paslaugos, apgyvendinimas, pramogos. Žinoma privatus dvaras turi uždirbti pinigus, kitaip ir nebus, bet Lietuvos dvarai labiau orientuojasi į grupinį turizmą, festivalius, koncertus. Latvijos – gal daugiau į individualų lankytoją. Lietuvoje gauti lankstinuką apie dvarą, apylinkių, regiono lankytinas vietas misija beveik neįmanoma. Latvijoje vos ne kiekviename lankytiname objekte lankstinukai ne tik apie dvarą, bet ir apie rajoną, regioną, kitus artimiausius dvarus, vietoves lietuvių, latvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Gali nusipirkti suvenyrų, dvaro gamybos produktų, paragauti vyno, kažką pasigaminti. Lietuvoje labiau savo komercine veikla išsiskiria tik Ilzenbergo dvaras. Apsilankęs dvare sužinai apie kituose dvaruose vyksiančius renginius. Net projekto lipdukai Latvijoje individualūs, meniški.
Lietuvos dvarai geriau sutvarkyti, restauruoti, turtingesni, bet Latvijos nors dar tik tvarkomas, restauruojamas, bet jau priima lankytojus, gali suteikti nakvynę, paslaugas.
Suprantu, kad Jums tai buvo pirmas projektas, bet kad jau nebuvo prisvilęs, tai rašau todėl, kad tikiuosi ir toliau tokios jūsų vadovaujamo asociacijos veiklos. Daugiau rašau apie dvarus, nors ir dvaras dvarui nelygu. Ir Latvijoje, kaip ir Lietuvoje visai skirtingi privatūs ir valstybiniai dvarai, muziejai. Jų ir tikslai, ir uždaviniai, ir norai skiriasi, bet svarbu, kad juos suburiate, išlaikote. Suprantu, kaip sunku vadovauti tokiai asociacijai kur susirinkę labai skirtingi dvarai, žmonės, bet Jūsų kaip Prezidento veikla verta didžiausios pagarbos ir pagyrimų.
Tiek apie jūsų asociacijos buvusį projektą, bet tai tik mano asmeninė nuomonė, pamąstymai laukiant naujų projektų.
Sėkmės.

Valentinas Lukonas, Kelmė Plačiau...»

Gerbiami asociacijos nariai,

2018 12 23
Su šv. Kalėdomis! Lai ateinantys metai Jums ir Jūsų dvaro komandai bus visapusiškai sėkmingi.

Labai ačiū, kad buvote kartu su Lietuvos pilių ir dvarų asociacija.

Nuoširdžiai linkiu Jums kuo geresnių metų, prasmingos veiklos mūsų kultūros paveldo lobyne – pilyse ir dvaruose, sveikatos, o kartu mums visiems – darnos ir susitelkimo.

Gintaras Karosas
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Plačiau...»

Valdybos posėdis

2018 12 01
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos Valdybos posėdis

Data: 2018-12-04, antradienį, pradžia – 17.00 val.
Vieta: Maironio g. 3, Vilniuje

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LDPA, asociacija) posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams. Išankstinė registracija nėra būtina.

Darbotvarkės klausimai:
Darbotvarkės patvirtinimas.
1. 2019 m. LPDA veiklos aptarimas.
2. LPDA narių lūkesčių aptarimas. Plačiau...»
Zyplių dvare 2018 m. lapkričio 18 d. vyko renginys skirtas dvarų kultūrai ir savanorystei

Dvarų kultūra ir kultūrinė savanorystė

2018 11 21
2018 metų lapkričio 18 d. Zyplių dvare vyko Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos renginys, skirtas kultūrinei savanorystei ir dvarų kultūros puoselėjimui.

Susirinkusieji turėjo galimybę išgirsti intriguojančią dvarų kultūros tyrinėtojo Mariaus Daraškevičiaus paskaitą, vertingą Europos savanorių asociacijos "Saltes" įkūrėjos Akvilės Budreckytės pasakojimą apie kultūrinę savanorystę, dalyvavo diskusijose.
Renginiui daugiau spalvų suteikė multiinstrumentininko Gedimino Sederevičiaus ir smuikininko Pijaus Česaičio muzikiniai pasirodymai.
Nuoširdžiai dėkojame Zyplių dvaro atstovams už šiltą priėmimą! Plačiau...»

Valdybos posėdis

2018 11 17
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos Valdybos posėdis

Data: 2018-11-20, antradienį, pradžia – 17.00 val.
Vieta: Maironio g. 3, Vilniuje

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LDPA, asociacija) posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams. Išankstinė registracija nėra būtina.

Darbotvarkės klausimai:
Darbotvarkės patvirtinimas.
1. Naujų narių priėmimas (prašymą pateikė Tauragės pilis ir Čiulų dvaras).
2. LPDA vykdomo „Lever" projekto aptarimas.
3. Baltijos šalių dvarų pažinimo projekto rezultatų aptarimas. Plačiau...»
Zyplių dvare vyks renginys skirtas dvarų kultūrai ir savanorystei

Dvarų kultūra ir kultūrinė savanorystė

2018 11 10
Mieli asociacijos nariai, maloniai kviečiame į renginį Zyplių dvare

2018 metų lapkričio 18 d. nuo 12 val. Zyplių dvare vyks Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos renginys skirtas kultūrinei savanorystei ir dvarų kultūros puoselėjimui.

Renginyje dalyvaus ir apie savanorystę papasakos Europos savanorių tarnybos asociacijos „Saltes“ steigėja Akvilė Budreckytė.

Dvarų kultūros tyrinėtojas architektas Marius Daraškevičius papasakos apie dvarų kultūros įdomybes.

Laukia muzikiniai pasirodymai ir vaišės. PROGRAMA Plačiau...»

Valdybos posėdis

2018 11 02

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos

Valdybos posėdis

Data: 2018-11-06, antradienį, pradžia – 17.00 val.

Vieta: Vilniuje, Maironio g. 3 (auditorija 112).

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos (toliau – LDPA, asociacija) posėdžiai yra atviri visiems asociacijos nariams. Išankstinė registracija nėra būtina.

Darbotvarkės klausimai:
Darbotvarkės patvirtinimas.
1. Naujų narių priėmimas (prašymą pateikė Tauragės pilis).
2. LPDA vykdomo „Lever“ projekto aptarimas.
3. Baltijos šalių dvarų pažinimo projekto rezultatų aptarimas.
4. Dėl LPDA dalyvavimo turizmo parodoje „Adventur 2019“.
5. Kiti klausimai.

Plačiau...»

Baltijos šalių pilių ir dvarų pažinimo šimtmečio kelionė baigėsi iškilminga švente

2018 10 31
Kelionių ir pažinimo projektas baigėsi iškilmingu renginiu garsiame Vecgulbenės dvare Latvijoje. Trijų Baltijos šalių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – pilių ir dvarų asociacijos susivienijo, kad kartu paminėtų svarbiausias valstybingumo datas – Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo ir Latvijos bei Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečius.

Projekte iš viso dalyvavo net 131 pilis ir dvaras. Lietuvai atstovavo Abromiškių, Akmenos, Alantos, Aristavėlės, Aštriosios Kirsnos, Aukštosios Fredos, Babtyno Žemaitkiemio, Bistrampolio, Buivydiškių, Čiobiškio, Dautarų, Jakiškių, Jašiūnų, Kelmės, Kurtuvėnų, Liubavo, Markučių, Paberžės, Paliesiaus, Plungės, Renavo, Rokiškio, Saldutiškio, Trakų Vokės, Vasaknų, Zyplių, Žeimių dvarai, Biržų, Panemunės, Gedimino ir Trakų pilys. Plačiau...»

TARPTAUTINIS KELIONIŲ PROJEKTAS „PAŽINKIME BALTIJOS DVARUS“ ARTĖJA Į PABAIGĄ

2018 09 18
Visi lankytojai, užpildytas ir nuskenuotas arba nufotografuotas korteles siunčia Lietuvos pilių ir dvarų asociacijai, renka svetingiausias pilis ir dvarus, pilis arba dvarus - geriausius pasakotojus.

Laukiame kortelių su surinktais simboliniais „raktukais“: bent penkiais iš savo šalies aplankytų pilių ir dvarų ir bent 10 iš kitų Baltijos šalių. Plačiau...»

TARPTAUTINIS KELIONIŲ PROJEKTAS „PAŽINKIME BALTIJOS DVARUS“ ARTĖJA Į PABAIGĄ

2018 09 14
Visi lankytojai, užpildytas ir nuskenuotas arba nufotografuotas korteles siunčia Lietuvos pilių ir dvarų asociacijai, renka svetingiausias pilis ir dvarus, pilis arba dvarus - geriausius pasakotojus.

Dar liko kelios dienos! Ką aplankysite šį savaitgalį? Pilys ir dvarai laukia lankytojų. Plačiau...»

KELIONIŲ PROJEKTO „PAŽINKIME BALTIJOS DVARUS“ TAISYKLĖS LANKYTOJAMS

2018 06 18
Lankytojai per kiekvieną vizitą kviečiami rinkti lipdukus keliautojo kortelėje. Visi, surinkę daugiau nei 5 lipdukus savo šalyje ir 10 kaimyninėse, dalyvaus loterijoje prizams laimėti. Prizus dalyvaujančių pilių ir dvarų atstovai įteiks per baigiamąjį renginį. Plačiau...»

ŠIMTMEČIO KELIONIŲ PROJEKTAS: PAŽINKIME BALTIJOS DVARUS

2018 05 18
Skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo ir Latvijos bei Estijos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiams ir Europos kultūros paveldo metams

2018 m. vasara

Net 131 istorinė pilis ir dvaras trijose Baltijos šalyse atvers duris lankytojams šią vasarą. 2018 m. galimų aplankyti dvarų spektras įspūdingas. Plačiau...»
facebook.gif
twiter7.jpg
youtube_1.jpg