Prezidento žodis

Mieli Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai,

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija (toliau – LPDA) yra bendruomeninė organizacija, stipri tiek, kiek mes, jos nariai, prisidedame savo indėliu: darbu ar patarimais. Stengsiuosi sutelkti ir į asociacijos veiklą įtraukti ne tik kompetentingus valdybos narius, bet ir kiekvieną, kuris turi žinių ir entuziazmo prisidėti prie Lietuvos pilių bei dvarų atgimimo ir asociacijos prestižo. Tai – visų mūsų, valdančių šiuos kraštui svarbius kultūros paveldo objektus, organizacija. Darni LPDA veikla yra svarbi Lietuvos valstybei – prisideda prie mūsų šalyje šimtmečius kultūros židinių misiją atlikusių objektų išsaugojimo ateinančioms kartoms. Naujam gyvenimui prikeliame savo kultūros paveldą, atgaiviname istorinę atmintį, puoselėjame gražias tradicijas, skatiname meilę Tėvynei.

Mieli asociacijos nariai, kviečiu visus jus būti aktyviais mūsų bendrų namų – LPDA – šeimininkais: mintimis, patarimais, savanorišku darbu.

Jausdamas jūsų palaikymą, linkiu dvarų savininkams ir valdytojams kuo geriausios kloties, sveikatos, tikėjimo asociacijos veiklos prasmingumu.

Pagarbiai,

Gintaras Karosas
Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos Prezidentas

 

Pilys ir dvarai – atviri visuomenei kultūros židiniai, turizmo paslaugų teikėjai, pavyzdiniai ūkiai

Lietuvos pilių ir dvarų asociacija savanoriškumo pagrindu jungia fizinius ir juridinius asmenis – Lietuvos pilių ir dvarų savininkus, valdytojus bei kitus asmenis, besirūpinančius Lietuvos pilių ir dvarų kultūros paveldo išsaugojimu.

Pirmosios dvarvietės Lietuvoje pradėjo formuotis kartu su valstybe, o jau XIII a. antroje pusėje dvarai buvo administraciniai, politiniai ir kultūriniai centrai bei ūkiniai vienetai ar prievolių surinkimo punktai. Jie išsilaikydavo iš savo ūkinės veiklos. Dvaruose veikė malūnai, pieninės, kalvės, nedidelės žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonės.

Manoma, kad per visą Lietuvos pilių ir dvarų istorijos raidą jų dabartinėje šalies teritorijoje yra buvę apie 2000. Tikrai ne vieną kartą Lietuvos istorijoje dvarai buvo naikinami. Vyko karai ar suirutės, politiniai sukrėtimai ar ekonominiai nepritekliai, plėšikavimai ar vandalizmas. Bet dvarai vėl kilo, atsikūrė. Senosios dvarvietės išliko kaip nebylūs istorijos liudininkai.

Galime pasidžiaugti, kad dabar jos vėl naujai atgimsta, vis daugiau jų randa savo šeimininkus. Dvarai tyrinėjami, restauruojami, gaivinamos jų kultūrinės ir ūkinės tradicijos. Daugelyje jų vyksta aktyvi veikla – nuo kultūros židinių provincijoje kūrimo iki ūkinės veiklos. Suprasdami savo misiją – išsaugoti ir puoselėti pilis ir dvarus, atgaivinti dvarvietes ir tęsti jų kultūrines bei ūkines tradicijas – dvarų savininkai ir valdytojai, negailėdami laiko ir lėšų, organizuoja įvairius kultūrinius renginius, vykdo plačią edukacinę programą, dvarvietėse atkuria ūkinę veiklą. Išties džiugu, kad daugėja Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos narių. Jų dėka Lietuvos kaimai gražėja, prisikelia naujam gyvenimui ir veiklai. Pilių ir dvarų sodybose kuriasi kaimų bendruomenės bei muziejai, atviri šalies ir užsienio svečiams.

Pilių ir dvarų savininkai ir valdytojai yra susibūrę į Lietuvos dvarų ir pilių asociaciją (LPDA), įkurtą 2005 metais. Kelios dešimtys įvykusių renginių ir įvairių projektų rodo, kad Lietuvoje naujai atgimsta šimtmečiais pagrindiniu mūsų valstybės ramsčiu buvę mūsų pilys ir dvarai.
LPDA vadovauja Prezidentas, sprendimai priimami pasitarus su Valdyba, ją sudaro atstovai, išrinkti iš asociacijos narių per visuotinį susirinkimą.

dabartis-1.jpg

Dautarų dvaras

dabartis-2.jpg

Bistrampolio dvaras

Liubavo dvaras muziejaus ekspozicija m_IMG_6901.jpg

Liubavo dvaro muziejus


Tikslai

• Rūpintis Lietuvos pilių ir dvarų paveldo, kultūros tradicijų saugojimu bei puoselėjimu.
• Bendradarbiauti su valstybės institucijomis dvarų atstatymo, saugojimo bei pritaikymo klausimais.
• Vykdyti kultūrinį turizmą pilyse ir dvaruose.
• Informuoti visuomenę apie atgimstančių pilių ir dvarų tradicijas, jų tęstinumą.

 

Vizija

• Lietuvos pilys ir dvarai – išsaugoti, restauruoti ir atkurti, kultūrą puoselėjantys, atviri visuomenei, veikiantys turizmo ir kitų ūkio šakų objektai.

 

Ko mes siekiame?

• Ugdyti visuomenės pagarbą kultūros paveldui.
• Jungti asmenis bendrai veiklai, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą ir pagalbą, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, politinį aktyvumą, organizuotumą bei iniciatyvumą.

Atstatome dvarus, atgaiviname senąsias pilių ir dvarų kultūrines tradicijas
 

Atkuriame-1.jpg

Atkuriame-2.jpg

Atkuriame-3.jpg

facebook.gif
twiter7.jpg
youtube_1.jpg