agora2_logo.gif
baltic_region.gif
europe.gif

Prezidento žodis

 

LPDA Prezidentas Arūnas Svitojus

"XIX - XX a. sandūroje dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo apie 3300 dvarų sodybų. Iki mūsų dienų jų liko apie 500, ir tų pačių didžioji dalis - tik sodybų fragmentai. Istorijos virsmai, karai ir laikas daug dvarų sunaikino negrįžtamai..."      Plačiau...»

Galerija
dvaras-1.jpg

Bistrampolis2.jpg

Naujienos

Lietuvos kultūros taryba, toliau vykdydama kultūros rėmimo fondo administravimo funkcijas, skelbia jau trečiąjį 2015 metų projektų finansavimo konkurso etapą

 Lietuvos Kultūros Taryba informuoja, jog šiame projektų teikimo etape vienas juridinis asmuo gali pateikti iki 3 paraiškų.

Nuo balandžio 7 d. iki balandžio 27 d. paraiškos priimamos į šias kultūros ir meno sritis:

- Architektūra ir dizainas
- Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)
- Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)
- Muzika
- Literatūra
- Kinas
- Etninė kultūra ir tautodailė
- Mėgėjų menas
- Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)
- Kultūros paveldas
- Tarpsritiniai projektai

Trečiame etape numatyta paskirstyti daugiau nei 2,8 mln. EUR. Primename, jog pirmajame kultūros ir meno sričių konkurso etape 1 027 finansuotiems projektams buvo paskirstyti daugiau nei 6 mln. EUR.

Kaip visuomet, paraiškas vertins konkurso būdu atrinkti ir į grupes pagal sritis paskirstyti ekspertai. Susipažinti su prioritetais ir vertinimo kriterijais galite parsisiuntę kultūros ir meno sričių projektų vertinimo aprašą.

Primename, jog praėjusiais metais atnaujinus gaires, projektai gali tęstis ilgiau nei iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Ši nuostata turėtų būti itin svarbi tiems paraiškų teikėjams, kurie savo veiklas planuoja vykdyti 2016 m. pradžioje.

Priklausomai nuo paraiškų kiekio šio finansavimo konkurso etapo rezultatus LKT planuoja skelbti biržėlio mėn. pabaigoje.

Visą reikiamą informaciją apie paraiškų teikimo procesą rasite kiekvienos srities puslapyje. Kilus neaiškumams kreipkitės į jus dominančios srities kuratorius.

Pagal projektų teikimo gaires, paraiškos turi būti pateiktos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu:

Lietuvos kultūros taryba
„Paraiška“, kultūros ir meno sritis
Naugarduko g. 10,
LT-01309, Vilnius

Daugiau informacijos galite rasti http://www.ltkt.lt/naujienos/77-skelbiamas-treciasis-paraisku-teikimo-etapas.html

Programų kuratorių kontaktai:

- Tarpdisciplininis menas;
- Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas.

Agnė Putelytė
tel. (8 5) 255 9370
el. paštas: agne.putelyte@ltkt.lt

- Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai;
- Lietuvos nacionalinio paviljono 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2015 m. įgyvendinimas;
- Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.

Agnė Silickaitė
tel. (8 5) 255 9365
el. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

- Mėgėjų menas;
- Kinas;
- Dizainas;
- Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai.

Kristina Strumilaitė
tel. (8 5) 255 9375
el. paštas: kristina.strumilaite@ltkt.lt

- Literatūra;
- Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas.

Saulė Milerienė
tel. (8 5) 255 9374
el. paštas: saule.mileriene@ltkt.lt

- Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas;
- Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.

Ieva Šėrytė
tel. (8 5) 255 9379
el.paštas: ieva.seryte@ltkt.lt

- Muzika;
- Opera, muzikinis teatras;
- Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai.

Nelda Bagdonavičiūtė
tel. (8 5) 255 9373
el. paštas: nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt

- Bibliotekos;
- Teatras, cirkas;
- Skaitymo skatinimo iniciatyvos.

Lina Žilytė
tel. (8 5) 219 5729
el. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

- Architektūra;
- Etninė kultūra ir tautodailė;
- Muziejai.

Gintauta Žemaitienė
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

- Dailė;
- Fotografija;
- Šokis;
- Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje.

Rūta Kriaučiūnaitė
tel. (8 5) 255 9376
el. paštas: ruta.kriauciunaite@ltkt.lt

- Archyvai;
- Kultūros paveldas;
- Tarpsritiniai projektai;
- Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą.

Nedas Šideika
tel. (8 5) 255 9366
el. paštas: nedas.sideika@ltkt.lt

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai lankėsi Latvijoje

LPDA nariai kovo 13 – 14 d dienomis apsilanė Latvijos pilis ir dvarus. Pagrindinis šios kelionė tikslas buvo pasirašyta Lietuvos-Latvijos-Estijos pilių dvarų asociacijų DEKLARACIJA Vecgulbene dvare, Gulbenėje. Deklaraciją „Dėl Baltijos šalyse esančių pilių ir dvarų išsaugojimo ir naudojimo“ pasirašė Estijos dvarų asociacijos prezidentas Tonis Kaasik, Latvijos pilių ir dvarų prezidentė Baiba Dūda, ir Lietuvos pilių ir dvarų prezidentas Arūnas Svitojus.  Ši, pasirašyta trijų valstybių pilių ir dvarų asociacijų vadovų, deklaracija bus siunčiama  Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, susijusioms su kultūros paveldo išsaugojimu.
Lietuvos pilių ir dvarų delegacija šiame susitikime atrodė gausiausiai, ją sudarė 29 atstovai. Pačių šeimininkų latvių buvo 15, iš Estijos dvarų asociacijos buvo atvykę 6 žmonės. Iškilmingo posėdžio metu buvo nutarta apjungti visas tris asociacijas į Baltijos šalių pilių ir dvarų asociaciją, kurios Prezidentu vienbalsiai buvo išrinktas Arūnas Svitojus. Šios asociacijos prezidentas renkamas vienerių metų periodui. Taip pat buvo nutarta, kad bus sudaroma darbo grupė, kurią sudarytų po lygiai visų trijų valstybių atstovai. Numatyta kad turi būti sukurtas tinklalapis, talpinantis informaciją apie naujos asociacijos veiklą. Posėdžio dalyviai aktyviai išsakė įvairias mintis ir teikė pasiūlymus dėl galimos bendros veiklos tarp asociacijų ir atskirų jos narių. Jie pritarė, kad būtų kuriami bendri turistiniai maršrutai po visų trijų valstybių pilis ir dvarus.
Prieš vizitą Vecgulbenės dvare, LPDA nariai aplankė Arendole dvarą, esantį netoli Daugpilio. Juos pasitiko ir dvarą pristatė dvaro Valdytoja Faimja Turlaja ir jos vyras Arvyds. Šiuo apsilankymo metu taip pat dalyvavo ir juo domėjosi netoliese esančio Varkavas miesto savivaldybės atstovė Maija Pranevska.
Antrąją kelionės dieną LPDA nariai lankėsi XVIII amžiaus, netoli sostinės Rygos esančioje, Birinu pilyje, kurioje sudaro keleto statinių ansamblis bei aplink esantis parkas. Šioje pilyje taip pat yra įkurti restoranas bei viešbutis, čia yra vykdomi privatūs renginiai, sudarytos sąlygos kultūriniam turizmui. Daugiau informacijos apie Birinu pilį galima rasti tinklalpyje www.birinupils.lv
Prieš grįžtant į Lietuvą, LPDA nariai aplankė Rygoje nesenai atidarytą Rygos Biržos muziejų. Jame apžiūrėjo pastovią vidurio rytų valstybių istorijos ir kultūros, vakarų Europos tapybos bei porceliano ekspozicijas.

 

PASIKVIESKITE DVARO MENO SALONA.

Papuoškite savo šventę muzikiniu dvaro spektakliu.
Kreiptis el.paštu : v.kochanskyte@gmail.com

Lietuvos kultūros taryba skelbia pirmąjį 2015 m. paraiškų teikimo konkursą

Paraiškos kultūros ir meno projektų bei programų daliniam finansavimui gauti teikiamos vadovaujantis 2014 m. spalio 16 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-714 patvirtintomis Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėmis.
Lietuvos kultūros tarybai turi būti pateiktas vienas tinkamai lietuvių kalba užpildytas kultūros ministro nustatytos formos kompiuteriu užpildytas paraiškos variantas (įskaitant išlaidų sąmatą, kuri yra paraiškos sudėtinė dalis) su visais prie paraiškos privalomais pateikti pridedamais dokumentais ir paraiškos elektroninė kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu).
Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros programos / kultūros ir meno srities, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.
Paraiškos priimamos tik išsiųstos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena). Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas būtina pateikti iki 2014 m. lapkričio 25 d. imtinai.
 

Paraiškos siunčiamos:
Lietuvos kultūros tarybai
„Paraiška“, kultūros programa / kultūros ir meno sritis
Naugarduko g. 10,
LT-01309, Vilnius


Kultūros programos / kultūros ir meno sritys, kurioms gali būti skiriamas finansavimas

• Architektūra ir dizainas
• Vizualieji menai (dailė, fotografija, tardisciplininis menas)
• Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)
• Muzika
• Literatūra
• Kinas
• Etninė kultūra ir tautodailė
• Mėgėjų menas
• Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)
Kultūros paveldas
• Tarpsritiniai projektai
• Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas
• Skaitymo skatinimo iniciatyvos
• Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas
• Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje
• Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“
• Lietuvos nacionalinio paviljono 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2015 m. įgyvendinimas
• Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.
• Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai
• Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai
• Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai
• Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą
Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas

Kaip pateikti paraišką?

1. Atidžiai perskaitykite viršuje nurodytas šios kultūros ir meno srities finansavimo sąlygas.
2. Parsisiųskite ir perskaitykite Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gaires.
3. Perskaitę nurodytus dokumentus, įvertinkite, ar Jūs ir Jūsų projektas atitinkate pareiškėjui ir šiai kultūros ir meno sričiai keliamus reikalavimus.
4. Jeigu atitinkate visus reikalavimus, kompiuteriu užpildykite nustatytos formos paraišką.
5. Prie paraiškos pridėkite laisvos formos projekto vykdytojo gyvenimo aprašymą.
6. Jei paraiškoje nurodėte, kad Jūsų projekto rėmėjų (partnerių) indėlis jau yra suteiktas, pridėkite rėmėjų (partnerių) įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus (rėmimo, bendradarbiavimo sutartis, oficialius rėmėjų (partnerių) raštus, patvirtinančius jų indėlį ir pan.).
7. Jei kultūros kultūros ir meno srities finansavimo sąlygose nurodyta, pridėkite kitus būtinus priedus.
8. Kompiuteriu užpildykite nustatytos formos išlaidų sąmatą.
9. Jei norite skirtas lėšas naudoti Gairių 75.5 – 75.8 punktuose nurodytais atvejais, pridėkite argumentuotą laisvos formos aiškinamąjį raštą dėl tokių išlaidų tiesioginės sąsajos su projektu, nebent kultūros programos / kultūros ir meno srities finansavimo sąlygose nustatyta kitaip.
10. Parenkite užpildytų paraiškos, išlaidų sąmatos ir visų priedų elektroninę kopiją skaitmeninėje laikmenoje (1 PDF failas).
11. Užpildytus paraišką, sąmatą, jų priedus sunumeruokite, sudėkite eilės tvarka ir neįrištus (galima susegti sąvaržėle), kartu su elektronine kopija skaitmeninėje laikmenoje siųskite Tarybai adresu: Naugarduko g. 10, Vilnius, paraiškų priėmimo laikotarpiu.
12. Ant voko (paketo) nurodykite: „PARAIŠKA“, kultūros ir meno srities, pagal kurią teikiate projektą, pavadinimą, savo (pareiškėjo) pavadinimą ir adresą.

Kontaktai
tel. (8 5) 255 9357
el. paštas: info@ltkt.lt


Detalūs visų kultūros ir meno sričių reikalavimai ir prioritetai:
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai
 

Norvegų ir lietuvių patirties sklaidos seminaras besidomintiems kultūros paveldo išsaugojimu


2014 m. lapkričio 12–13 d. Europos parke ir Liubavo dvaro sodyboje vyks seminaras, skirtas visiems, kuriems aktualūs kultūros paveldo išsaugojimo, restauravimo klausimai. Šis seminaras, tikimės, bus ypač naudingas dvarų ir kito nekilnojamojo mūsų šalies paveldo savininkams bei valdytojams.
Pasitelkiant Norvegijos ir Lietuvos ekspertus, seminaro metu bus siekiama atskleisti XVII–XVIII a. tradicinės dvarų architektūros savitumą. Dr. Larsas Jacobas Hvindenas-Haugas pateiks XVII–XVIII a. senovinių oranžerijų apžvalgą bei Liubavo dvaro sodybos ansamblio vietą europiniame kontekste. Kita Norvegijos kultūros paveldo instituto (NIKU) ekspertė Susanne Kaun papasakos apie to paties laikotarpio jos šalies pastatų sienų polichromijos tyrimus ir išsaugojimo patirtį. NIKU – tai solidžiausia Norvegijos kultūros paveldo tyrimų įstaiga, kurios specialistai pasitelkiami restauruojant kultūros paveldo objektus Europos ir kitose pasaulio šalyse.


Žinoma tyrinėtoja dr. Dalė Puodžiukienė pristatys XVII–XVIII a. Lietuvos tradicinių dvarų sodybų architektūros bruožus, bus kalbama apie bajorijos (ne karaliaus ar magnatų) dvarų sodybas. Iškilus mūsų šalies architektūros tyrinėtojas Robertas Zilinskas seminare papasakos apie Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos architektūrinius ir polichrominius tyrinėjimus, taip pat pateiks platesnį XVII–XVIII a. statinių tyrimų kontekstą.
Seminaro metu bus kviečiama diskutuoti, naudotis unikalia proga klausinėti daug metų kultūros paveldo išsaugojimo srityje dirbančius Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto ekspertus bei mūsų šalies tyrėjus ir daug ką iš jų sužinoti.


Seminaras vyks Europos parko Edukacijos centre. Renginio metu bus organizuota išvyka į Liubavo dvaro sodybą, kurioje seminaro dalyviai turės progą susipažinti su restauruojamais (oficina ir oranžerija) ir restauruotais, pritaikytais bei atvirais visuomenei (vandens malūnas-muziejus) objektais. Vyks diskusijos paveldo išsaugojimo temomis.
Seminaras nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas, todėl maloniai prašome registuotis iš anksto: gk@europosparkas.lt


Pageidaujančių vykti organizuotu transportu „Forum Palace“ automobilių stovėjimo aikštelėje prie Upės gatvės lauks autobusas (išvyks į Europos parką 9.00).
Daugiau informacijos: Gintaras Karosas, tel. 8 698 30925
Renginys yra projekto „Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos restauravimas ir pritaikymas kultūros ir viešosioms reikmėms“, kuris remiamas EEE finansinio mechanizmo „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programos lėšomis, dalis.


Norvegų ir lietuvių patirties sklaidos seminaras besidomintiems kultūros paveldo išsaugojimu

PROGRAMA

Lapkričio 12 d. Europos parke (Edukacijos centre), Joneikiškių k., Vilniaus r.
Pradžia 10.00
9.30–10.00. Registracija
10.00–10.20. Įžanga. VĮ „Europos parkas“ vadovas Gintaras Karosas.
Sveikinimo žodis. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas. Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atstovas
10.20–11.05. Pranešimas „XVII–XVIII a. oranžerijos Europos dvarų sodybose“. I dalis. Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto ekspertas dr. Lars Jacob Hvinden-Haug
11.05–11.20. Kavos pertrauka
11.20–12.05. Pranešimas „XVII–XVIII a. oranžerijos Europos dvarų sodybose“. II dalis. Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto ekspertas dr. Lars Jacob Hvinden-Haug. Diskusijos
12.05–13.00. Pietų pertrauka
13.00–13.45. Pranešimas „Architektūriniai polichromijos tyrimai – grįžtant prie originalių interjerų spalvų“. I dalis. Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto ekspertė Susanne Kaun
13.45–14.00. Kavos pertrauka
14.00–14.45. Pranešimas „Architektūriniai polichromijos tyrimai – grįžtant prie originalių interjerų spalvų“. II dalis. Norvegijos kultūros paveldo tyrimų instituto ekspertė Susanne Kaun. Diskusijos
14.45–15.00. Kavos pertrauka
15.00–16.00. Praktiniai specialistų patarimai, diskusijos kultūros paveldo išsaugojimo temomis
Pranešimai bus verčiami iš anglų į lietuvių kalbą.

 

Lapkričio 13 d. Europos parke (Edukacijos centre), Joneikiškių k., Vilniaus r.
Pradžia 10.00
9.30–10.00. Registracija
10.00–11.30. Pranešimas „XVII–XVIII a. tradicinių dvarų sodybų architektūros bruožai“. Dr. Dalė Puodžiukienė, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas
11.30–11.45. Kavos pertrauka
11.45–12.30. Pranešimas „XVII–XVIII a. statinių architektūros tyrimai“. Architektūros tyrėjas Robertas Zilinskas
12.30–13.15. Pietų pertrauka
13.15–14.00. Pranešimas „Liubavo dvaro sodybos oficinos ir oranžerijos architektūros tyrimai“. Architektūros tyrėjas Robertas Zilinskas
14.00. Išvyka į Liubavo dvaro sodybą

Liubavo dvaro sodyboje, Liubavo k., Vilniaus r.
14.30–15.30. Liubavo dvaro sodybos tyrimo ir išsaugojimo darbų pristatymas. VĮ „Europos parkas“ vadovas Gintaras Karosas
15.30–17.00. Specialistų praktiniai patarimai apžiūrint restauruojamus objektus. Dalyvauja kultūros paveldo objektų tyrėjai: dr. Dalė Puodžiukienė, Robertas Zilinskas.
 

Kurkime Baltijos šalių ekonomikos ateitį, įtraukdami turizmą aplink Baltijos jūrą

Baltijos jūros regiono šalių seminaras iš ciklo
Kurkime Baltijos šalių ekonomikos ateitį, įtraukdami turizmą aplink Baltijos jūrą


Data: 2014 m. spalio 23 d.
Laikas: 12.00 – 17.00 val.
Vieta: Bistrampolio dvaras, Panevėžio raj.


Vystantis ekonomikai Baltijos regione vis labiau svarbiu veiksniu tampa turizmas. Didėjant turistų srautams yra kuriama nauja infrastruktūra turizmo plėtrai.


Kaip Baltijos jūros regionas gali pasinaudoti šia galimybe ir tuo pačiu apginti Baltijos natūralią aplinką, kuri dažniausiai ir yra ta priežastis pritraukianti lankytojus?


Įgyvendinti aplinkosaugos praktinius veiksmus ne visada yra paprasta užduotis. Dažniausiai šiam tikslui pasiekti yra reikalingi nauji partneriai, bendradarbiavimas su jais, specialios žinios ir įgūdžiai.


Šiame seminare dalyviai turės galimybę aptarti tausojančio turizmo sąvoką, keistis žiniomis ir turima patirtimi su Baltijos regiono šalių atstovais, konkretizuojant būsimus ateities veiksmus.


Seminaro pabaigoje dalyviai turės galimybę pasirašyti Baltijos jūros aplinkosaugos pasižadėjimą kartu su The Baltic Sea Challenge. Apie tai daugiau informacijos www.balticseachallenge.net

Informacija registracijai
Seminare dalyvavimas yra nemokamas
El. paštas registracijai projektai@dvarai.lt
Tel. informacijai 8 611 40 040
Vietų skaičius ribotas, todėl, prieš atvykstant, prašome užsiregistruoti


DARBOTBVARKĖ


12.00-13.00 Seminaro pradžios pietūs
13.00-13.10 Sveikinimo kalbos
Ingrida Mazaliauskienė, Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sekretorė
13.10 – 13.15 Seminaro programos pristatymas
Barbara Jackson, Baltijos jūros programos direktorė, Zennström Philanthropies
13.15 - 13.25 Tausojančio turizmo vizija Lietuvoje: Koks galėtų būti politikos planas ją įgyvendinant?
Linas Balsys, LR Seimo narys
13.25-13.50 Tausojančio turizmo vystymas
Jeppe Klockareson, Kelionių mugė, TREBLE
13.50-14.20 Tausojančio turizmo nauda ekonomikai ir visuomenei
Camilla Zedendahl, Kryptis Sigtuna
14.30-15.00 Kavos pertrauka
15.00 -15.20 Darnaus turizmo galimybės Lietuvoje: praktiniai pavyzdžiai
doc.dr. Aida Mačerinskienė, Vilniaus universitetas
15.20-16.25 Apskrito stalo diskusijos
Koks yra tausojantis turizmas jūsų šalyje?
Kokią naudą tausojantis turizmas galėtų atnešti jūsų šaliai?
Ko reikėtų, kad tausojančio turizmo būtų kuo daugiau jūsų šalyje?
Kokie yra apribojimai, kurie trukdo tausojančio turizmo įgyvendinimą jūsų šalyje?
16.25-16.55 Atskirų grupių išvadų pateikimas
16.55-17.00 Tolimesni žingsniai
Barbara Jackson, Baltijos jūros programos direktorė, Zennström Philanthropies
Daiva Kelpšaitė, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vykdančioji direktorė


Šis seminaras skirtas tiek verslo atstovams dirbantiems su turizmu ar turizmo srityje, tiek turizmo centrams, savivaldybėms, ministerijoms, NVO ir vystymosi agentūroms.


Seminaras organizuojamas Race for the Baltic (Švedija) kartu su Lietuvos pilių ir dvarų asociacija (Lietuva), Panevėžio miesto savivaldybe (Lietuva), The Baltic Sea Challenge (Suomija), City Water (Suomija), Life (Belgija).

 

Renginių kalendorius
May 2015
Pi An Tr Ke Pe Š Se
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
No entries found
facebook.gif
idomybes.jpg
jokuzio_spaustuve.gif
kaimo_tinklas_lt.gif