agora2_logo.gif
baltic_region.gif
europe.gif

Prezidento žodis

LPDA Prezidentas Gintaras Karosas

Buvau išrinktas naujuoju Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos vadovu, dėkoju Jums už pasitikėjimą. Tikiu, kad bendromis pastangomis būsime vieningi ir darniai sieksime asociacijos tikslų. 

      Plačiau...»

Galerija
dvaras-1.jpg

Naujienos

Informacija apie kompensavimą

Svarbi informacija

Primename, kad prašymai išmokėti kompensaciją už prieinamų visuomenei lankyti objektų tvarkybos darbų išlaidas teikiami Kultūros paveldo departamentui iki spalio 15 dienos.

Pagal atnaujintas Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, prašymai su taisyklėse nurodytais dokumentais turi būti teikiami per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą KREPIS.

Kompensacijų dydžiai:
- kultūros paveldo objektų tyrimų (taikomųjų) išlaidos kompensuojamos 100 procentų;
- medinės architektūros kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir jų projektavimo išlaidos kompensuojamos nuo 50 iki 70 procentų;
- kituose kultūros paveldo objektuose atliktų tvarkybos darbų ir jų projektavimo išlaidos kompensuojamos nuo 30 iki 50 procentų.

Be kitų taisyklėse išdėstytų reikalavimų, būtina sąlyga – prieinamumas visuomenei.

Prieinami visuomenei lankyti objektai – privatūs valstybės saugomi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir juose esančios kilnojamosios kultūros vertybės, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, kurių viešo lankymo ir apžiūrėjimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 16, 19 ir 25 straipsnio nuostatomis, yra nustatytos tarp Departamento ir valdytojo sudarytoje kultūros paveldo objekto apsaugos sutartyje.

 

 

Lever.gif
idomybes.jpg
jokuzio_spaustuve.gif
kaimo_tinklas_lt.gif
facebook.gif