Aukštaitijos dvarai

Cirkliškio dvaras

Valdytojas – Švenčionių profesinio rengimo centras

Dvaro adresas: Liepų al. 6, Cirkliškis, LT-18121

Cirkliškio dvarą sudaro visas ansamblis: dvaro rūmai, kalvė, ledainė. Dvaro rūmuose įrengta skaitykla, konferencijų salė. Vyksta įvairūs renginiai, seminarai, mokymai.

Dvaro istorija

Seni šaltiniai nurodo, kad Cirkliškio dvaras kurį laiką priklausė kunigaikščiui Vytautui Didžiajam. Po Vytauto Didžiojo, dvaras priklausė daugeliui savininkų: pirmieji jo šeimininkai buvo Goštautai. Jiems šį dvarą padovanojo Vytautas Didysis už daugelį nuopelnų. Stanislovas Goštautas buvo vedęs garsiąją Barborą Radvilaitę, tačiau netrukus mirė ir dvarą paliko žmonai, kuri vėliau ištekėjo už Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto. Po Barboros Radvilaitės mirties, dvaras liko kitiems Radvilų giminaičiams.
Po Radvilų dvaras priklausė Chominskiams. Tuo laikotarpiu įtakingiausias buvo Pranciškus Ksaveras. Jis minimas kaip Juozo Mastovskio amžininkas, o pastarąjį lenkų biografinis žinynas nurodo Cirkliškio dvaro savininku.

Valdant Mastovskiams, 1830 – 1860 m. dvaras išgyveno klestėjimo laikotarpį. Jų valdymo buvo pastatyti dabartiniai rūmai, pasodinta liepų alėja ir užveistas parkas .Po 1863 – 1864 m. sukilimo grafas apkaltintas neištikimybe carui ir ištremiamas, dvarui buvo uždėta 6000 rublių kontribucija.

Vėliau dvaras dalimis buvo atpirktas dvarininko Chaleckio. Chaleckiai susigabeno čia turtingą giminės archyvą ir biblioteką. Kultūros srityje jie pranoko ankstesnį savininką Mastovskį, tačiau ekonomiškai Cirkliškis nepasiekė buvusio lygio. 1918 m. gruodį įkūrus Švenčionyse Tarybų valdžią, Cirkliškio dvaro savininkas Jonas Chaleckis pabėgo į Lenkiją.

Dvare ūkininkauti paliekamas Krajauskas. Jam šeimininkaujant, buvo bandyta užbaigti pradėtus melioravimo darbus. Tačiau iš to naudos buvo mažai, jis pats įklimpo į dar didesnes skolas. 1944 m. Krajauskas pasitraukė į Vakarus, dvarą palikdamas likimo valiai.

Pokario metais dvaras atiteko tarybiniam ūkiui technikumui ir deja buvo nuniokotas. Dvaro griovimas buvo sustabdytas 1959 m. pradėjus čia kurti žemės ūkio technikumą, dabartinį Švenčionių profesinio rengimo centrą.

Cirkliškio rūmus juosia apie 35 hektarus peizažinis parkas. Manoma, kad parko užveisimo iniciatore buvo Eduardo Mastovskio motina Domicelė. Parkas įkurtas apie 1820 – 1830 m.

Nuo dvaro driekiasi pasivaikščiojimų takai, vienas iš jų yra tiesus ir veda į Švenčionys. Kitas takas upelio krantu veda link ežero iki garsiojo Perkūno kalno. Lipant į kalną, atsiveria puikūs parko vaizdai į viduryje esantį ežerą. Už ežero buvo dabar jau neišlikęs parko prižiūrėtojo namelis.

Chaleckių valdymo metu parkas buvo griežtai saugomas, kad bet kas jame nevaikščiotų, o takas į miestą buvo atitvertas viela. Parko takai buvo tvarkomi, nusausintos ir šienaujamos pievos. Iš blogesnių ir ligotų medžių statė tiltus per upelį ir griovius, tačiau prasidėjus karui šie darbai nebaigti. Didžiausia žala parkui padaryta kertant pardavimui puikiąsias parko pušis, jas iškirto beveik visas.

Parko istorija

Dabar parką prižiūri Švenčionių profesinio rengimo centras ir mūsų mokyklos miškininkų duomenimis parke yra 28 medžių ir krūmų rūšys. Mokytojai kartu su mokiniais atliko parko ornitologinę analizę ir 1998 m. parke užregistruotos 33 paukščių rūšys.

Ledainė ir kalvė

Iki šių dienų, be dvaro rūmų, yra išlikę du autentiški akmens mūro pastatai – tai ledainė ir kalvė. Ledainė yra retas klasicizmo laikotarpio apskrito plano statinys. Ledainės patalpa gerokai įleista į žemę. Sienų apačioje įrengtos stačiakampės nišos produktams laikyti. Kasant požeminės komunikacijas tarp dvaro pastato ir ledainės buvo rasta požeminio tunelio liekanos. Manoma, kad šiuo tuneliu buvo pernešamas maistas į dvaro pastatą ir keliamas rankiniu keltuvu.
Iš ūkinių pastatų yra išlikusi kalvė – taip pat klasicizmo formų, kvadratinio plano. Pagrindiniame fasade yra portalas su puskolonėmis. Šioje kalvėje buvo kalami ginklai 1863 – 1864 m. sukilimui.

P.S.  Yra išlikęs 1895 m. Cirkliškio dvaro naudmenų planas, prie kurio pateiktas ir pastatų sąrašas. Tuo metu Cirkliškyje nurodoma 10 mūrinių pastatų: rūmai, ledainė, gyvenamas namas sode (vasarotojams), klėtis, arklidė su vežimais, kluonas, kumetynas, antras 8 butų kumetynas, oranžerija, kalvė. Mediniai pastatai: administratoriaus gyvenamasis namas, dvi daržinės, paukštidė, tvartas, kluonas, pirtis, miškininko namelis, dar keli tvarteliai bei sandėliai. 

Interneto svetainė: www.sprc.w3.lt

Cirkliškio dvaras
Cirkliškio dvaro kalvė
Cirkliškio dvaro ledainė
Cirkliškio dvaro ledainė
Cirkliškio dvaro rūmai
Cirkliškio dvaro rūmai
Cirkliškio dvaro ledainė
Cirkliškio dvaro rūmai
Cirkliškio dvaro rūmai
You need to enable javascript in order to user google maps.
facebook.gif
twiter7.jpg
youtube_1.jpg