agora2_logo.gif
baltic_region.gif
europe.gif

Prezidento žodis


 

LPDA Prezidentas ....

"Pildoma"      Plačiau...»

Galerija
dvaras-1.jpg

Bistrampolis2.jpg

Naujienos

pakartotinis susirinkimas

Pranešame apie šaukiamą pakartotinį visuotinį Lietuvos pilių ir dvarų Asociacijos susirinkimą, kuris įvyks 2017 m. gegužės 25 dieną 16 val. Vilniuje, Pylimo 41a, II aukštas (Graičiūno aukštoji vadybos mokykla).

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Asociacijos narių registro tvirtinimas
2. Esamos padėties Asociacijoje aptarimas
3. 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
4. 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas
5. Asociacijos įstatų keitimo (naujos redakcijos) pristatymas ir tvirtinimas
6. Asociacijos valdybos rinkimai
7. Revizoriaus rinkimai.


Kviečiame visus aktyviai dalyvauti.
Susirinkimo iniciatyvinė grupė

 

Pranešimas apie eilinį visuotinį susirinkimą

Pranešame apie šaukiamą eilinį visuotinį Lietuvos pilių ir dvarų Asociacijos susirinkimą, kuris įvyks 2017 m. balandžio 29 dieną 11 val. Vilniuje, Pylimo 41a, II aukštas (Graičiūno aukštoji vadybos mokykla).
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Asociacijos narių registro tvirtinimas
2. Esamos padėties Asociacijoje aptarimas
3. 2016 metų veiklos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas
4. 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas
5. Asociacijos įstatų keitimo (naujos redakcijos) pristatymas ir tvirtinimas
6. Asociacijos valdybos rinkimai
7. Revizoriaus rinkimai.
Susirinkimo iniciatyvinė grupė

LEVER partnerių WP08 susitikimas Kopenhagoje

2017 m. balandžio 10-11 d. vyko LEVER projekto WP08 partnerių susitikimas Kopenhagoje. Susirinkimo metu dalyvavo partneriai iš Lenkijos, Danijos, Suomijos, Lietuvos ir Baltarusijos. Susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyti tokie darbai:
1. WP06 etapo darbų pristatymas ir gautos žinios
2. WP09 etapo planuojami darbai ir keliamos užduotys
3. WP11 Etapo idėjos
4. Sekančio susitikimo, vyksiančio Lenkijoje aptarimas
Susitikimo pabaigoje buvo atlikta trumpa apklausa, kurios metu buvo nuspęsta, kad LEVER partnerių susitikimas įvyko sklandžiai, susirinkimo programa įvykdyta. Lietuvos pilių ir dvarų asociacija toliau tęsia darbus ir pasitelkiant gautomis žiniomis susitikimo metu, vykdys visus suplanuotus darbus, apie kuriuos pranešime vėliau. Sekantis LEVER partnerių susitikimas suplanuotas Rugpjūčio mėn. 7-8 d.

 

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai lankėsi Latvijos pilyse ir dvaruose!

 LPDA narių delegacija lapkričio 26 – 28 d. lankėsi Latvijos pilyse ir dvaruose bei dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Kultūros ir turizmo sinergija - pagrindinė ekonomikos augimo, socialinių pokyčių ir visuomenės gerovės varomoji jėga“, Dundaga pilyje. LPDA vardu Latvijos kolegas, kurie šiais metais minėjo pilių ir dvarų asociacijos 15-os veiklos metų jubiliejų, pasveikino Prezidentas Arūnas Svitojus. Nuorodą į šios konferencijos pranešėjų skaidres http://pilis.lv/lv/konferences-materiali.


Pirmą kelionės dieną LPDA nariai aplankė Blankenfeldės dvarą, kuriame apžiūrėjo jame esantį varpelių muziejų, susipažino su dvaro istorija ir veiklomis. LPDA nariai atkreipė dėmesį, kad šis dvaras yra išskirtinis dėl jame auginamų šeivamedžių, iš kurių uogų gaminami sirupai, čia taip pat vystoma ir kita ūkinė veikla. 


Po Dundaga pilyje įvykusios konferencijos, LPDA nariai ir kiti svečiai turėjo galimybę susipažinti su pačia pilimi, kuri pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose minima dar viduramžiais. Ji garsi savo legendomis, kurios kilo iš realių istorinių įvykių. 

Lapkričio 28 d. buvo aplankyti net trys dvarai: Kukušu, Rumene ir Mazmežuotnės. Kukšu dvaras žinomas dėl savo rūsyje esančių daugiau nei vieno metro storio sienų, o patys rūmai buvo pastatyti ant upės krantų.


Rumene renesanso neo-gotikos stiliaus dvaras yra vienas iš ryškiausių ir prabangiausių nekilnojamojo paveldo rekonstrukcijos ir restauravimo pavyzdžių šiandienos Latvijoje, kuriame taip pat apsilankė LPDA nariai.


Įdomu tai, kad Mazmežotnes dvaro, kurį LPDA nariai aplankė jau grįžtant į Lietuvą, XX a. pradžioje valdytoju buvo caro aplinkos žmogus princas Anatol Lieven.

Alantos dvare – nuolatinė šiuolaikinio meno ekspozicija

 Šių metų vasarą Alantos dvare įsteigta dailininko Vaidoto Žuko meno
galerija. Ją įsteigė Molėtų rajono savivaldybė ir Alantos technologijų ir
verslo mokykla (Alantos TVM). Ekspozicijoje – profesionalaus dailininko V.
Žuko dovanotų 150 kūrinių: aliejinė ir mineralinė tapyba, koliažai,
piešiniai, glazūruoti reljefai ir keramikos pano. Dvaro salėse įdiegta
galerinė šviesų instaliacija, apsaugos sistema.

Aštuonių salių, foje ir koridoriaus ekspozicija paskirstyta pagal
autoriaus kūrybinius laikotarpius, temas, siužetus: Alanta, Flamandija,
Kalnų skulptūros, Šventųjų gyvenimai, Justinas Mikutis ir Išvartos,
Kaukolės ir kaukės ir kt. Autorius sako: „Kolekcija sudaryta pagal
užgimimo, gyvenimo žydėjimo ir mirties ženklų principus, čia mažai
pramogos, daugiau tylios egzistencinės įtampos tarp sacrum ir profanum“.
Dailės istorikė Nijolė Adomonytė apie V. Žuką rašė, kad „jo plastika
pasižymi dvikrypte eiga: ji turi judėjimo laisvę ir tarsi nekoordinuotą,
todėl nerimą keliančią sklaidą, bet kartu atrodo sukaupta, tvirtai suręsta,
alsuojanti koncentruota energija“ (7 meno dienos, 2000).*

Naujojoje Alantos dvaro ekspozicijoje – dešimtinė koliažų: „Vaikų sapnai“,
„Ikaras“, „Tuščias sekmadienis“, „Ar aš panaši į Bernadette Soubirous?“ ir
kt. „Skaityti, šifruoti koliažą visada svarbu. Temos paradoksas – viena
svarbiausių šio žanro savybių, bet tas paradoksas nebūtinai aštrus, dažniau
jis netiesioginis, pridengtas, čia nemaža lyrikos ir ironijos“, – aiškina
autorius. V. Žukas sako, kad jį „kartais siutina, jog vaizduojamasis menas
yra toks statiškas, apribotas nedidelio ploto“. Kartais jis pavydi kino
menui, baletui, cirkui, operai – kur daug tiesioginės dinamikos, balso,
garso, besikeičiančių šviesų: „…bet tas pavydas nėra fatališkas, nes mano
specialybė turi kitą nelygstamą pranašumą – mūsų produktai yra tylūs, nors
gali sukelti dideles vidines emocijas, be to, užtenka užmerkti akis arba
nusisukti, ir prastas kūrinys dingsta iš tavo gyvenimo“. 

Iki 1915 metų Alantos dvaro savininkas kunigaikštis Pac-Pomarnackis turėjo
gausią vertingą porceliano kolekciją. Šiandien visose dvaro salėse kartu su
šiuolaikinio dailininko kūriniais eksponuojamos išdidintos Alantos dvaro
įkūrėjų salių nuotraukos. Iki sovietų okupacijos dvaro savininkas buvo
Nepriklausomos Lietuvos ministras Balys Sližys. Paskutinius tris
dešimtmečius Alantos dvaro išsaugojimu rūpinasi Alantos TVM direkcija.


V. Žuko galerijos atidarymo proga solidžią knygų dovaną atsiuntė 95-rių
metų ambasadorius Vytautas Antanas Dambrava, Alantoje praleidęs savo
vaikystę, iki šiol vadinantis save alantoku. 

Naujoji galerija Alantos dvare veikia muziejaus režimu, lankymas mokamas.
Visa informacija apie autorių, kūrinius, šio krašto istoriją ir kontaktus:
www.zukasalanta.lt <http://www.zukasalanta.lt

Biržų pilyje esančiame muziejuje "Sėla" atidaroma tarptautinė paroda

Liepos 31 d. 15 val. Biržų pilyje esančiame  krašto muziejuje „Sėla“ atidaroma tarptautinė paroda

"Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos - didingos kunigaikščių epochos pradžia", skirta Mikalojaus Radvilos Rudojo ir Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-osioms gimimo metinėms

Tarptautinis „Kunigaikščių Radvilų keliais“ — Kėdainių krašto muziejaus inicijuotas projektas, kviečiantis kultūriniam bendradarbiavimui Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos muziejus, turinčius sąsajų su vienos garsiausių ir iškiliausių Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės giminių - kunigaikščių Radvilų - paveldu. 2013 m. Kėdainiuose buvo organizuota įžanginė į „Kunigaikščių Radvilų kelią“ besiburiančių institucijų konferencija, parengtas vadovas turistams po vietoves, susijusias su kunigaikščiais Radvilomis, esančias istorinėse Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėse.
Šiais metais minime dviejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės vyrų, kariuomenės etmonų, kunigaikščių Mikalojaus Radvilos Rudojo ir Mikalojaus Radvilos Juodojo 500-ąsias gimimo metines. Mikalojaus Radvilos Juodojo gimimo data istorikams abejonių nekelia- 1515 m. vasario 4 d., tačiau nėra rastas dokumentas, liudijantis Mikalojaus Radvilos Rudojo gimimo datą, todėl ši data istorikų traktuojama skirtingai. 500-ąsias jo metines buvo bandyta minėti 2012 m., tačiau dalis akademinės visuomenės laikosi nuomonės, kad abu pusbroliai Mikalojai- Juodasis ir Rudasis- yra gimę tais pačiais 1515 m. Tad 2015 m., kaip tarptautinio „Kunigaikščių Radvilų kelio“ tąsą, Biržų krašto muziejus „Sėla“ inicijavo kultūrinių mainų projektą, kuriuo kviečiama pagerbti šias iškilias asmenybes drauge. Atidaroma tarptautinė paroda - Pusbroliai Mikalojai (Rudasis ir Juodasis) Radvilos-didingos kunigaikščių epochos pradžia- aktualizuojanti kunigaikščių Radvilų paveldą.
Šie du Radvilų giminės atstovai, gerbtini už jų nuopelnus valstybei, pradėjo kunigaikštiškąją Radvilų epochą, 1547 m. gaudami kunigaikščio titulus: Mikalojus Radvila Rudasis — Biržų-Dubingių, Mikalojus Radvila Juodasis — Nesvyžiaus-Olykos. tad parodos koncepcija - atspindėti giminės klestėjimo laikotarpį- XVI-XVII a.
Parodoje eksponuojami artefaktai iš Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos muziejų: Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Kėdainių krašto muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmų, Nacionalinio Baltarusijos istorijos muziejaus, muziejaus „Myro pilies kompleksas“, Pietų Palenkės muziejaus Palenkės Bialoje bei Lietuvos dailės muziejuje (Radvilų rūmuose) eksponuoti Dubingių piliavietės radiniai (Lietuvos etnokosmologijos muziejus).
Biržuose tai pirmoji tarptautinė paroda, kurioje dalyvauja trijų valstybių muziejai. Paroda Biržų krašto muziejuje „Sėla“ bus eksponuojama iki rugsėjo pabaigos, tada keliaus į Kėdainių krašto muziejų, o lapkričio 12 d. turėtų persikelti į nacionalinį Lietuvos dailės muziejų- kunigaikščių Radvilų rūmus.
Kultūrinį dialogą planuojama tęsti 2016 m., parodą eksponuojant ir pristatant Baltarusijos ir Lenkijos muziejuose.

Parodos partneriai ir bičiuliai: Kėdainių krašto muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos etnokosmologijos muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Baltarusijos istorijos muziejus, muziejus „Myro pilies kompleksas“ (Baltarusija), Pietų Palenkės muziejus Palenkės Bialoje (Lenkija), Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos ambasada Baltarusijoje, JTI (ИООО "Джапан Тобакко Интернэшнл Эссэнди"), Biržų r. savivaldybė, laikraščiai „Biržiečių žodis“ ir „Šiaurės rytai“, tinklaraštis „Selonija“ TV Ballticum


Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Renginių kalendorius
May 2017
Pi An Tr Ke Pe Š Se
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
No entries found
Lever.gif
idomybes.jpg
jokuzio_spaustuve.gif
kaimo_tinklas_lt.gif
facebook.gif