agora2_logo.gif
baltic_region.gif
europe.gif

Prezidento žodis

 

LPDA Prezidentas Arūnas Svitojus

"XIX - XX a. sandūroje dabartinėje Lietuvos teritorijoje buvo apie 3300 dvarų sodybų. Iki mūsų dienų jų liko apie 500, ir tų pačių didžioji dalis - tik sodybų fragmentai. Istorijos virsmai, karai ir laikas daug dvarų sunaikino negrįžtamai..."      Plačiau...»

Galerija
dvaras-1.jpg

Bistrampolis2.jpg

Naujienos

APDOVANOTAS TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO DIREKCIJOS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS

 2015 m. gegužės 13 d. Rezeknės mieste, Latvijoje, įvyko baigiamoji Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007-2013 m. bendradarbiavimo per sieną programos Latvija-Lietuva-Baltarusija konferencija. Renginio metu Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcijos įgyvendintas projektas "Istorinių sodybų panaudojimas, pritaikant jas šiuolaikinėms kultūros reikmėms" buvo apdovanotas nominacijoje "Už geriausiai pritaikytus istorinius objektus".

TINP direkcija projektą įgyvendino 2012-2014 m., drauge su partneriais iš Baltarusijos - Smurgainių rajono vykdomuoju komitetu. Iš projekto lėšų Užutrakio dvaro sodyboje buvo įrengtos dvi salės. Baltoji salė ir Biblioteka buvo pritaikytos koncertams, konferencijoms bei seminarams, įsigyti, pagal istorines nuotraukas atkurti, vienetiniai Liudviko XVI stiliaus baldai, salių langus papuošė to paties stiliaus užuolaidos. Baltajai salei įsigytas išskirtinis baltos spalvos Fazioli fortepijonas. Partneriai Baltarusijoje projekto lėšas panaudojo dalies Zalesės dvaro sodybos rūmų restauracijai ir įrengimui. Grafui M. K. Oginskiui priklausiusių rūmų flygelis buvo pritaikytas koncertams: restauruota ir istorinių baldų kopijomis apstatyta salė, įrengta rūbinė, pagalbinės patalpos, įsigytas koncertinis fortepijonas.

Projekto metu įrengtose erdvėse Užutrakyje ir Zalesėje suorganizuoti tarptautiniai koncertai, konferencijos ir seminarai, įtraukiant dalyvius iš abiejų šalių. Bendradarbiavimo metu parengtas ir išleistas turistinio maršruto vadovas "Nuo Zalesės link Užutrakio", kuriame kviečiama aplankyti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione esančias žymiausias kultūros, istorijos bei gamtos vertybes.

Projekto biudžetas sudarė 575.268,00 Eur, iš kurių 517.741,00 Eur buvo skirta iš programos fondo, o likusias lėšas skyrė projekto vykdytojai.

Kviečia XIII Bistrampolio festivalis

Daugiau informacijos http://www.bistrampolis.lt/

Avikirpio šventė Saldutiškio dvare

 Kviečiame dalyvauti avikirpio šventėje, Saldutiškio dvaro sodyboje, š.m. gegužės 9 d. (šeštadienį).

Lietuvos kultūros taryba, toliau vykdydama kultūros rėmimo fondo administravimo funkcijas, skelbia jau trečiąjį 2015 metų projektų finansavimo konkurso etapą

 Lietuvos Kultūros Taryba informuoja, jog šiame projektų teikimo etape vienas juridinis asmuo gali pateikti iki 3 paraiškų.

Nuo balandžio 7 d. iki balandžio 27 d. paraiškos priimamos į šias kultūros ir meno sritis:

- Architektūra ir dizainas
- Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas)
- Scenos menai (teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)
- Muzika
- Literatūra
- Kinas
- Etninė kultūra ir tautodailė
- Mėgėjų menas
- Atminties institucijos (bibliotekos, archyvai, muziejai)
- Kultūros paveldas
- Tarpsritiniai projektai

Trečiame etape numatyta paskirstyti daugiau nei 2,8 mln. EUR. Primename, jog pirmajame kultūros ir meno sričių konkurso etape 1 027 finansuotiems projektams buvo paskirstyti daugiau nei 6 mln. EUR.

Kaip visuomet, paraiškas vertins konkurso būdu atrinkti ir į grupes pagal sritis paskirstyti ekspertai. Susipažinti su prioritetais ir vertinimo kriterijais galite parsisiuntę kultūros ir meno sričių projektų vertinimo aprašą.

Primename, jog praėjusiais metais atnaujinus gaires, projektai gali tęstis ilgiau nei iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Ši nuostata turėtų būti itin svarbi tiems paraiškų teikėjams, kurie savo veiklas planuoja vykdyti 2016 m. pradžioje.

Priklausomai nuo paraiškų kiekio šio finansavimo konkurso etapo rezultatus LKT planuoja skelbti biržėlio mėn. pabaigoje.

Visą reikiamą informaciją apie paraiškų teikimo procesą rasite kiekvienos srities puslapyje. Kilus neaiškumams kreipkitės į jus dominančios srities kuratorius.

Pagal projektų teikimo gaires, paraiškos turi būti pateiktos naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu:

Lietuvos kultūros taryba
„Paraiška“, kultūros ir meno sritis
Naugarduko g. 10,
LT-01309, Vilnius

Daugiau informacijos galite rasti http://www.ltkt.lt/naujienos/77-skelbiamas-treciasis-paraisku-teikimo-etapas.html

Programų kuratorių kontaktai:

- Tarpdisciplininis menas;
- Meno kūrėjų organizacijų kūrybinių programų įgyvendinimas.

Agnė Putelytė
tel. (8 5) 255 9370
el. paštas: agne.putelyte@ltkt.lt

- Lietuvoje rengiami tęstiniai tarptautiniai kultūros ir meno renginiai;
- Lietuvos nacionalinio paviljono 56-oje Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje 2015 m. įgyvendinimas;
- Pasirengti įgyvendinti Lietuvos nacionalinį paviljoną 15- oje Venecijos architektūros bienalėje 2015 m. ir įgyvendinti projektą 2016 m.

Agnė Silickaitė
tel. (8 5) 255 9365
el. paštas: agne.silickaite@ltkt.lt

- Mėgėjų menas;
- Kinas;
- Dizainas;
- Lietuvoje rengiami tęstiniai prioritetiniai mėgėjų meno renginiai.

Kristina Strumilaitė
tel. (8 5) 255 9375
el. paštas: kristina.strumilaite@ltkt.lt

- Literatūra;
- Atminties institucijose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimas ir konservavimas.

Saulė Milerienė
tel. (8 5) 255 9374
el. paštas: saule.mileriene@ltkt.lt

- Vaikams ir jaunimui skirti kultūros bei kultūrinės edukacijos projektai, meno renginiai, kuriuose dalyvauja vaikai ir jaunimas;
- Lietuvos kultūros organizacijų dalyvavimas Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.

Ieva Šėrytė
tel. (8 5) 255 9379
el.paštas: ieva.seryte@ltkt.lt

- Muzika;
- Opera, muzikinis teatras;
- Lietuvoje rengiami tarptautiniai muzikos atlikimo meno konkursai.

Nelda Bagdonavičiūtė
tel. (8 5) 255 9373
el. paštas: nelda.bagdonaviciute@ltkt.lt

- Bibliotekos;
- Teatras, cirkas;
- Skaitymo skatinimo iniciatyvos.

Lina Žilytė
tel. (8 5) 219 5729
el. paštas: lina.zilyte@ltkt.lt

- Architektūra;
- Etninė kultūra ir tautodailė;
- Muziejai.

Gintauta Žemaitienė
tel. (8 5) 255 9359
el. paštas: gintauta.zemaitiene@ltkt.lt

- Dailė;
- Fotografija;
- Šokis;
- Lietuvos kultūros ir meno pristatymas užsienyje.

Rūta Kriaučiūnaitė
tel. (8 5) 255 9376
el. paštas: ruta.kriauciunaite@ltkt.lt

- Archyvai;
- Kultūros paveldas;
- Tarpsritiniai projektai;
- Projektai, skatinantys Lietuvos gyventojų pilietiškumą, politinį aktyvumą ir patriotiškumą.

Nedas Šideika
tel. (8 5) 255 9366
el. paštas: nedas.sideika@ltkt.lt

Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos nariai lankėsi Latvijoje

LPDA nariai kovo 13 – 14 d dienomis apsilanė Latvijos pilis ir dvarus. Pagrindinis šios kelionė tikslas buvo pasirašyta Lietuvos-Latvijos-Estijos pilių dvarų asociacijų DEKLARACIJA Vecgulbene dvare, Gulbenėje. Deklaraciją „Dėl Baltijos šalyse esančių pilių ir dvarų išsaugojimo ir naudojimo“ pasirašė Estijos dvarų asociacijos prezidentas Tonis Kaasik, Latvijos pilių ir dvarų prezidentė Baiba Dūda, ir Lietuvos pilių ir dvarų prezidentas Arūnas Svitojus.  Ši, pasirašyta trijų valstybių pilių ir dvarų asociacijų vadovų, deklaracija bus siunčiama  Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms, susijusioms su kultūros paveldo išsaugojimu.
Lietuvos pilių ir dvarų delegacija šiame susitikime atrodė gausiausiai, ją sudarė 29 atstovai. Pačių šeimininkų latvių buvo 15, iš Estijos dvarų asociacijos buvo atvykę 6 žmonės. Iškilmingo posėdžio metu buvo nutarta apjungti visas tris asociacijas į Baltijos šalių pilių ir dvarų asociaciją, kurios Prezidentu vienbalsiai buvo išrinktas Arūnas Svitojus. Šios asociacijos prezidentas renkamas vienerių metų periodui. Taip pat buvo nutarta, kad bus sudaroma darbo grupė, kurią sudarytų po lygiai visų trijų valstybių atstovai. Numatyta kad turi būti sukurtas tinklalapis, talpinantis informaciją apie naujos asociacijos veiklą. Posėdžio dalyviai aktyviai išsakė įvairias mintis ir teikė pasiūlymus dėl galimos bendros veiklos tarp asociacijų ir atskirų jos narių. Jie pritarė, kad būtų kuriami bendri turistiniai maršrutai po visų trijų valstybių pilis ir dvarus.
Prieš vizitą Vecgulbenės dvare, LPDA nariai aplankė Arendole dvarą, esantį netoli Daugpilio. Juos pasitiko ir dvarą pristatė dvaro Valdytoja Faimja Turlaja ir jos vyras Arvyds. Šiuo apsilankymo metu taip pat dalyvavo ir juo domėjosi netoliese esančio Varkavas miesto savivaldybės atstovė Maija Pranevska.
Antrąją kelionės dieną LPDA nariai lankėsi XVIII amžiaus, netoli sostinės Rygos esančioje, Birinu pilyje, kurioje sudaro keleto statinių ansamblis bei aplink esantis parkas. Šioje pilyje taip pat yra įkurti restoranas bei viešbutis, čia yra vykdomi privatūs renginiai, sudarytos sąlygos kultūriniam turizmui. Daugiau informacijos apie Birinu pilį galima rasti tinklalpyje www.birinupils.lv
Prieš grįžtant į Lietuvą, LPDA nariai aplankė Rygoje nesenai atidarytą Rygos Biržos muziejų. Jame apžiūrėjo pastovią vidurio rytų valstybių istorijos ir kultūros, vakarų Europos tapybos bei porceliano ekspozicijas.

 

Renginių kalendorius
May 2015
Pi An Tr Ke Pe Š Se
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
No entries found
facebook.gif
idomybes.jpg
jokuzio_spaustuve.gif
kaimo_tinklas_lt.gif